Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a www.szokeszappan.hu webáruház (továbbiakban webáruház), melynek az üzemeltetője, Palio Sztár Kft. (Székhelye: 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 48.)

2. A kezelt adatok köre

A www.szokeszappan.hu webáruházon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A regisztráció feltétele a webáruház használatának ebben a dokumentumban leírt feltételeinek elfogadása.

Amikor regisztrál a webáruházunkban, azzal a céllal, hogy hozzáférést szerezzen a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, ezzel egyidejűleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt felhasználási feltételeket is.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

A webáruház üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja fel. A regisztrációval a felhasználók hozzájárulnak, hogy az üzemeltető a személyes adataikat kezelje.

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik meg.

3. Az adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levelek (megerősítés, visszaigazolás, postázási értesítő, ügyintézés lefolytatása) elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során a www.szokeszappan.hu üzemeltetőjének kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt, a megrendelt termékek hatékony célba juttatását biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Az Ön által megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk, és kizárólag a következő célokra használjuk:

  •  megrendelések kezelése;
  • értesítések és hírek küldése a webáruház szolgáltatásaival, lényegesebb változásokkal, fejlesztésekkel, újabb szolgáltatások hozzáadásával kapcsolatban;
  • más, megítélésünk szerint a regisztrált látogatókat érdeklő információk, ajánlatok küldése, a webáruházhoz kapcsolódó témakörben.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

4. Az adatkezelés időtartama

A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli. A személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg ennek az ellenkezőjét Ön kifejezetten nem kéri. Az adatai eltávolítására szolgáló kérést a felhasználó jelezheti írásban az adatkezelő postacímén vagy a kontakt@szokeszappan.hu e-mail címen. A felhasználó kérését az adatkezelő legkésőbb három munkanapon belül teljesíti.

5. Kéretlen levelek

Az adatkezelő soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag olyan email címekre küldünk ki e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a webáruházunkon történő regisztrációval és a webáruház használatának feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott.

Amennyiben úgy gondolja, hogy kéretlen levelet kapott tőlünk, vagy valakitől, aki Palio Sztár Kft-nek vagy a www.szokeszappan.hu képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesítsen a kontakt@szokeszappan.hu e-mail címen, és mi haladéktalanul kivizsgáljuk a kérdéses ügyet. A vizsgálat segítése érdekében kérjük, adjon meg minden részletet, amit csak tud, és továbbítsa nekünk a kérdéses e-mailt teljes terjedelmében.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A Palio Sztár Kft. nem kívánja eladni, sem bérbe adni és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére harmadik személynek (kivételt képeznek a megrendelt termékek célba juttatásához igénybe vett logisztikai szolgáltatók) a felhasználókra vonatkozó információkat sem más cégeknek, illetve magánszemélyeknek sem és nem vállal levél kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében.

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

Esetleges tulajdonosváltás esetén az üzemeltető tájékoztatást nyújt a regisztrált felhasználóknak, melynek formája: közzététel a weblapon a tulajdonosváltást megelőző 15 nappal.

7. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, a kontakt@szokeszappan.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve a kontakt@szokeszappan.hu e-mail címén.

A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.

A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely - adatkezelő által küldött - e-mail végén található leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti a kontakt@szokeszappan.hu e-mail címen.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

8. Változtatások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, módszertanában az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt, az e-mail értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti a kontakt@szokeszappan.hu ügyfélszolgálati e-mail címen. Ebben az esetben a felhasználó adatait töröljük a rendszerből, és ezzel a két fél közötti kapcsolat és bármilyen követelés megszűnik. Amennyiben a felhasználó az értesítéstől számított 8, azaz nyolc napon belül nem jelzi, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor azokat elfogadottnak tekintjük.

9. Biztonság

A www.szokeszappan.hu -ra bevitt adatokat saját szerverünkön, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. Az adatokról rendszeresen biztonsági másolatot készítünk, amelyet más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolhatunk, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerverünkön tárolt adatok. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a www.szokeszappan.hu üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt kérem, a kontakt@szokeszappan.hu e-mail címre juttassa el. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 72 órán belül válaszol az adatkezelő.

A www.szokeszappan.hu a Magyarország területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyarországon érvényes jogszabályok a mérvadók.

11. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

12. Felelősség

A Palio Sztár Kft. nem vállal felelősséget a www.szokeszappan.hu honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. Így a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért sem.

A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük felhasználóinkat, gondoskodjanak jelszavaik megfelelő titokban tartásáról. Ezen felelősség nem áll fenn a felhasználó részéről, ha saját hibáján kívül került jelszava illetéktelen személy(ek)hez.

A Palio Sztár Kft., valamint a webáruház üzemeltetésével megbízott munkatársak megtesznek mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók. Minden termék árát bruttó áron, azaz ÁFÁ-val együtt tüntetjük fel. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

13. Szerzői jogvédelem

A www.szokeszappan.hu honlapon elérhető minden anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Így a honlap domain neve, annak logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap arculata és megjelenése, az alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósítások, továbbá a honlapon webshop által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag.

A weboldalon található anyagokat bárki kizárólag a Palio Sztár Kft. előzetes írásbeli engedélyével jogosult egészben vagy bármely részben másolni, továbbítani, módosítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságra hozni.

Használatuk feltétele, hogy a felhasználó az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások, esetleg megjelent vélemények szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a www.szokeszappan.hu jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, illetve terjeszthetők és kizárólag írásbeli hozzájárulással lehet őket használni. A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, nyilvános közlésekre az érvényes jogszabályok az irányadóak.

14. Etika

A www.szokeszappan.hu felhasználóinak lehetőséget biztosítunk a véleménynyilvánításra és tapasztalatcserére,  Örömmel látjuk a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tisztelni tudó, megfelelő önuralommal bíró megnyilvánulásokat, melyeket a megadott e-mail címre várunk.

A www.szokeszappan.hu termékeinek becsmérlése jó hírnevének megsértésével jár, hiszen a Ptk. 78. § (1) bekezdése szerint a személyhez fűződő jogok védelme kiterjed a jó hírnév védelmére is. A jó hírnév sérelmét jelenti különösen, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel.

Helytelen, vagy sértő viselkedés esetén a felhasználó hozzászólásait az üzemeltető indoklás nélkül törölheti.

15. Cookie-k (sütik) kezelése

A cookie (süti) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a web szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A cookie-kat széles körben használják a weboldalak a felhasználói élmény javítására. Egyes cookie-k információkat gyűjtenek a böngészési és vásárlási szokásokról.

A szokeszappan.hu weboldalainak böngészése közben Ön elfogadja az alábbi cookie nyilatkozatunkat.

A szokeszappan.hu-n cookie-k támogatják a felhasználói élményt.

Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.

Miért használ a szokeszappan.hu cookie-kat?

A cookie felhasználása széles körű. A weboldalon történő böngészés és vásárlás során növelik a felhasználói élményt. A cookie segítségével megmaradnak a kiválasztott termékek a kosarában, tárolódnak az utoljára megtekintett termékek és személyre szabott élményt biztosítanak Önnek a böngészés során.

A cookie-k lehetővé teszik a weboldal statisztikájának elkészítését. A statisztikából levont eredmények alapján folyamatosan fejleszteni tudjuk weboldalunkat a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében.

A cookie-k segítségével személyre szabható a marketingtevékenységünk. Így az Ön számára mindig az érdeklődési körének megfelelő reklámok kerülnek bemutatásra.

Milyen típusú cookie-kat használ a szokeszappan.hu weboldala?

A szokeszappan.hu által használt cookie-k két nagy kategóriába sorolhatók:

Session cookie-k: ezek a típusú cookie-k csak addig kerülnek tárolásra, amíg Ön be nem zárja a böngészőt. A böngészés befejeztével az ilyen típusú cookie-k automatikusan törlődnek. Általában a zökkenőmentes online vásárlási élmény biztosítása érdekében kerülnek felhasználásra.

Állandó cookie-k: meghatározott ideig kerülnek tárolásra. Manuálisan bármikor törölhető a böngésző beállításának segítségével. Általában a weboldalon történő beállítások, utoljára megtekintett termékek kerülnek mentésre.

Harmadik fél által kezelt cookie-kat gondosan megválasztott és megbízható partnereink bocsátják rendelkezésre online és marketing tevékenységekhez.

Az alábbi felsorolás tartalmazza a szokeszappan.hu által használt cookie-k típusát és a cookie-k tárolási idejét.

A cookie-k felhasználási célja:

- A munkamenet azonosító cookie tárolja a webáruházban történő vásárlási folyamatát. (A folyamat lezárása után törlésre kerül.)

- Oldalon belüli utolsó keresés rögzítése. 

- Az utolsó megtekintett termék rögzítése.

- Web analitika készítése.

Mi történik, ha nem fogadja el a cookie-t?

- Nem lehet sikeres megrendelést leadni a webáruházban.

- Nem kerül rögzítésre a weboldalon folytatott utolsó keresés.

- Nem jelenik meg az utoljára megtekintett termék.

- Nem kerülnek tárolásra az oldalon történő böngészés adatai.

A cookie-k használatának beállítása:

A cookie-k kezelésére több lehetőség van. Amennyiben szeretné, módosítsa böngészőjének beállításait. Lehetősége van bizonyos cookie-k törlésére, telepítésének megakadályozására, új cookie telepítése előtt jóváhagyási értesítés beállítására. Ezen felül beállíthatja, hogy a harmadik féltől származó cookie-kat tiltja csak le és a többi cookie engedélyezve marad.

A cookie-k tiltása csökkentheti az online vásárlási élményt weboldalunkon és más weboldalakon. Javasoljuk, hogy az Ön által preferált beállításokat végezze el böngészőjében. A böngésző pontos beállításához nyújt segítséget az alábbi oldal: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Amennyiben Ön a sütik tárolását megakadályozó böngésző beállítások alkalmazása nélkül tovább böngészik weboldalunkon, az úgy értendő, hogy beleegyezik az ilyen típusú fájlok elhelyezésébe a böngészőjében. A fájlok törlésére és beállítások módosítására mindazonáltal a továbbiakban is bármikor lehetősége lesz.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, míg cookie üzenet használatakor 3 hónapig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

16. Adatkezelési elveink összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról;

- 17/1999 (II. 5) kormányrendelet - a távollevők között kötött szerződésekről;

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

- 226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól;

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény;

- Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org/

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-80104/2014. NAIH-105400/2016.

 

Készült: Taliándörögd, 2014. november 14.

Módosítva: Taliándörögd, 2016. február 23.

Módosítva: Taliándörögd, 2016. 11. 07.